AFinLA höstsymposium 2022 i Helsingfors 27. – 29.10.2022

Helsinki
Tapio Haaja / Unsplash

AFinLA höstsymposium 2022 kommer att ordnas i Helsingfors (Helsinfors universitets centrumcampus) den 27–29 oktober 2022. Höstsymposium startar på torsdag kväll 27.10.2022.

Temat för konferensen är ”Språk ock delagtighet”.

Mera information: https://www.helsinki.fi/sv/konferenser/afinla-2022

Välkommen till Helsingfors!