Höstsymposium

AFinLA:s höstsymposiet samlar forskare inom tillämpad språkvetenskap och andra intresserade för att anlägga ett kreativt, brett och mångsidigt perspektiv på språkvetenskapliga frågor såväl ur teoretisk som ur praktisk synvinkel.