Höstsymposiet 2016

Tampere
Frans Leivo / Unsplash

Välkommen till det årliga höstsymposiet som organiseras av AFinLA (Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap) i Tammerfors den 11–12 november 2016. Symposiets tema är ”Språkmedvetenhet i ett alltmer ojämlikt samhälle”.

Temat stimulerar att reflektera över vad språkmedvetenhet och språkbrukets konventioner i olika omgivningar betyder. Hurdan är till exempel en skola som främjar (flerspråkig) språkmedvetenhet? Hurdan språkmedvetenhet behövs i olika arbetsgemenskaper? Särskilt viktig är relationen mellan språkmedvetenheten och ojämlikhetsutvecklingen i samhället. Kan ökad språkmedvetenhet bidra till ökad jämlikhet i samhället? Eller ökar ojämlikheten i takt med ökad språkmedvetenhet?

Vi hoppas att symposiets tema väcker en livlig diskussion om språkmedvetenhet och dess betydelse i olika kontexter och situationer där språk används. Vi välkomnar alla föredrag från olika delområden inom tillämpad språkvetenskap.

Symposiets arbetsformer är sektionsföredrag, tematiska kollokvier, PechaKucha-kollokvier och postrar. Förslag till föredrag och kollokvier bör lämnas in senast 2.9.2016.

Symposiets program består bland annat av tre plenarföredrag. De inbjudna talarna är:

Professor Christine Hélot (Université de Strasbourg, Frankrike)

Professor Steven Thorne (Portland State University, USA)

Expert Ulla Tiililä (Institutet för de inhemska språken)

 

På torsdagen den 10 november, dagen före själva symposiet, ordnar vi två workshoppar som är öppna för alla. Workshopparna leds av de inbjudna talarna Christine Hélot och Steven Thorne.

Ytterligare information finns på symposiets webbsidor: 

http://www.uta.fi/ltl/plural/afinla2016/svenska/index.html

Välkommen till Tammerfors!

Organisationskommittén: Niina Lilja (ordf.), Suvi Honkanen, Marja Kivilehto, Sirkku Latomaa, Emilia Luukka, Olga Nenonen och Laura Pihkala-Posti.

Frågor kan riktas till organisationskommittén per e-post:      .