Hedersmedlemmar

Följande ansedda forskare inom tillämpad språkvetenskap har kallats till föreningens hedersmedlemmar:

Nils Erik Enkvist, akademiker professor emeritus i lingvistik vid Åbo Akademi (d. 2009). Minnesruna i Meddelanden från Åbo Akademi, s. 18

Viljo Kohonen, professor emeritus i språkpedagogik vid Tammerfors universitet

Liisa Lautamatti, professor emerita i engelsk filologi vid Jyväskylä universitet

Matti Leiwo, professor emeritus i finska språket vid Jyväskylä universitet

Håkan Ringbom, professor emeritus i engelska språket vid Åbo Akademi (d. 2015). Minnesruna i Meddelanden från Åbo Akademi, s. 34.

Kari Sajavaara, professor emeritus i tillämpad språkvetenskap vid Jyväskylä universitet (d. 2006)

Sauli Takala, forskarprofessor emeritus vid humanistiska fakulteten vid Jyväskylä universitet (d. 2017) European Association of Language Testing and Assessment (EALTA) minnesrunlan

Paula Kalaja, professor emerita i engelska språket vid Institutionen för språk och kommunikationsstudier, Jyväskylä universitet

Anna Mauranen, forskningsdirektör och professor emerita i engelska språket vid humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet

Hannele Dufva, professor emerita i tillämpad språkvetenskap vid Jyväskylä universitet