Kunniajäsenet

Seuraavat soveltavan kielitieteen alalla ansioituneet tutkijat on vuosien varrella kutsuttu AFinLA ry:n kunniajäseniksi

Nils Erik Enkvist, Åbo Akademin kielitieteen emeritusprofessori, akateemikko (k. 2009)

Viljo Kohonen, Tampereen yliopiston kielipedagogiiikan emeritusprofessori

Liisa Lautamatti, Jyväskylän yliopiston englantilaisen filologian emeritaprofessori

Matti Leiwo, Jyväskylän yliopiston suomen kielen emeritusprofessori

Maisa Martin, Jyväskylän yliopiston suomen kielen emeritaprofessori

Håkan Ringbom, Åbo Akademin englannin kielen emeritusprofessori (k. 2015). Håkan Ringbomin muistokirjoitus Åbo Akademin lehdessä (s. 34).

Kari Sajavaara, Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen emeritusprofessori  (k. 2006)

Sauli Takala, Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan emeritustutkimusprofessori (k. 2017) European Association of Language Testing and Assessment (EALTA) muistosivu Sauli Takalalle

Paula Kalaja, Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen englannin kielen emeritaprofessori

Anna Mauranen, Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan tutkimusjohtaja ja englannin kielen emeritaprofessori

Hannele Dufva, Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan soveltavan kielitieteen emeritaprofessori