Julkaisusarjat

AFinLA julkaisee kahta vertaisarvioitua julkaisusarjaa: AFinLAn vuosikirjaa ja AFinLA-teemaa. Vuodesta 2015 alkaen molemmat julkaisusarjat ovat vapaasti saatavilla verkossa.

AFinLAn julkaisuja toimittaa vaihtuva toimittajakunta, yhteistyössä yhdistyksen toimitusneuvoston kanssa. AFinLAn vuosikirja kootaan artikkeleista, jotka pohjautuvat syyssymposiumissa pidettyihin esitelmiin. AFinLA-teemassa puolestaan julkaistaan soveltavan kielentutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin keskittyviä teemanumeroita. Ehdotuksen AFinLA-teemassa julkaistavasta numerosta voi jättää tällä lomakkeella. Vuosittainen määräpäivä ehdotuksille on 15.5.

AFinLAn aikaisemmat julkaisut ja julkaisuihin liittyvät ohjeet löydät oheisilta alasivuilta.

AFinLAn vuosikirja

AFinLAn vuosikirja 2023: Kieli ja osallisuus. Språk och delaktighet. Language and participation.

Julkaistu: 25.10.2023

AFinLA-teema

Nro 16 (2023): Kielikoulutus mukana muutoksessa. Language education engaging in change.

Julkaistu: 28.11.2023

AFinLA ry:n kanta rinnakkaistallentamiseen

Yhdistyksen vuosikirjassa tai AFinLA-teemassa julkaistun artikkelin voivat tekijät rinnakkaistallentaa yliopistonsa tai muun työnantajaorganisaationsa digitaaliseen julkaisuarkistoon tai muuhun sähköiseen julkaisuarkistoon (esimerkiksi ResearchGate, Akademia.edu, LinkedIn) siten, että linkki alkuperäiseen julkaisuun on näkyvissä. Tekijällä on myös oikeus julkaista teos osana artikkeliväitöskirjaa tai -lisensiaatintyötä, myös sen avoimesti verkossa saatavilla olevassa versiossa.

Rinnakkaistallennuksessa käytetään kustantajan PDF-versiota. Teosta ei voi julkaista ennen kuin se on ilmestynyt AFinLAn OJS-julkaisualustalla. Rinnakkaistallenteen yhteyteen tulee liittää linkki alkuperäiseen julkaisuun.