AFinLAn julkaisusarjojen toimitusneuvosto

AFinLAn toimitusneuvosto (2023)

Heini Lehtonen, Helsingin yliopisto (toimitusneuvoston pj.)
Maria Kok, Itä-Suomen yliopisto (toimitusneuvoston pj.)
Mari Honko, Jyväskylän yliopisto
Laura Pihkala-Posti, Tampereen yliopisto
Hillamaria Pirhonen, Jyväskylän yliopisto
Maria Pyykönen, Turun yliopisto
Saija Merke, Åbo Akademi

AFinLAn kansainvälinen toimitusneuvosto (2023-2024)

Francoise Blin, Dublin City University
Scott Jarvis, University of Utah
Annekatrin Kaivapalu, Helsingin yliopisto
Pia Lane, Universitetet i Oslo
Anu Muhonen, University of Toronto
Anne Mäntynen, Helsingin yliopisto
Fiona O´Neill, University of Southern Australia
Unn Røyneland, University of Oslo
Anneli Sarhimaa, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Boglárka Straszer, Dalarna University