Kansainväliset yhteydet

AFinLA ry. omaa tiiviit yhteydet sekä maailmanlaajuiseen AILA-järjestöön että AILA-Europe -yhteistyöfoorumiin.

AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée tai International Association of Applied Linguistics) perustettiin vuonna 1964 Ranskassa. AILA on kansallisten ja alueellisten soveltavan kielitieteen yhdistysten kattojärjestö. AILAssa on yli 8000 jäsentä.

AILA järjestää joka kolmas vuosi Maailmankonferenssin, pitää yllä teemaverkostoja (Research Networks) sekä edistää tutkimustiedon levittämistä eri julkaisukanavien kautta. AILAlla on kaksi julkaisua, molempien julkaisija on John Benjamins: AILA Review (journaali) sekä AILA Applied Linguistics Series (kirjasarja).

AILAa johtaa vaaleilla valittu johtoryhmä (Executive Board) sekä kansainvälinen komitea (International Committee).

Hallituksessa on 11 jäsentä: entinen puheenjohtaja, puheenjohtaja, pääsihteeri, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, julkaisukoordinaattori, verkostokoordinaattori sekä 4 yleisjäsentä. Meneillään olevalla kaudella Suomesta on hallituksessa mukana yleisjäsenenä Tarja Nikula Jyväskylän yliopistosta. Kansainvälinen komitea koostuu jäsenjärjestöjen edustajista. Hallitus ja kansainvälinen komitea kokoontuvat kerran vuodessa.

AILAn eurooppalaisten alajärjestöjen yhteistyöfoorumi AILA-Europe perustettiin Bolzanossa, Italiassa vuonna 2006 silloisen AILAn pääsihteerin Karlfried Knappin aloitteesta. Sen tarkoituksena on lisätä ja lujittaa eurooppalaisten soveltavan kielitieteen edustajien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua.

AILA-Europeen kuuluvat seuraavien maiden soveltavan kielitieteen yhdistykset: Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Ranska, Ruotsi, Saksa, Serbia ja Montenegro, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Venäjä ja Viro.

AILA-Europe järjestää vuosittain jatko-opiskelijoille ja vastaväitelleille tarkoitetun AILA Junior researcher -konferenssin ja sen yhteydessä AILA-Europen kokouksen. Vuonna 2014 AILA JRM:n järjesti AFinLA Jyväskylässä. Mahdollisuuksien mukaan AILA–Europeen kuuluvat järjestöt voivat järjestää myös muita yhteisiä tieteellisiä tapahtumia.

AILA-Europe julkaisee omaa lehteään European Journal of Applied Linguistics, joka keskittyy eurooppalaisiin tutkimusaiheisiin ja eurooppalaisten soveltavien kielitietelijöiden tutkimuksiin. Lehti on monikielinen.

AILA-Europe pyrkii myös löytämään yhteisiä tutkimusintressejä ja –hankkeita sekä olemaan aktiivinen vaikuttaja Eurooppaa ja EU:ta koskevissa kielipoliittisissa asioissa. AILA-Europe on mm. ottanut kantaa korkeakoulujen kielten laitosten asemaan sekä kielikoulutuksen asemaan eri Euroopan maissa.