Teemaverkostot

Teemaverkostojen tavoitteena on vahvistaa ja edistää soveltavan kielitieteen piiriin kuuluvaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Teemaverkosto kokoaa yhteen tietyn soveltavan kielitieteen erityisalan- tai kysymyksen tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia.

Teemaverkostot toimivat AFinLA ry:n alaisuudessa ja nimissä. Teemaverkoston jäseneksi pääsee ilmoittamalla verkoston vetäjälle halukkuutensa osallistua toimintaan. Teemaverkoston jäsenien on oltava AFinLA:n jäseniä. AFinLAan liitytään maksamalla jäsenmaksu.

AFinLA ry. voi hakemuksesta maksaa teemaverkostonsa tapahtuman kuluja, kuten vierailevan asiantuntijan luentopalkkion ja matkakulut, teemaverkoston vetäjien matkakulut sekä tapahtuman tilavuokran. Teemaverkoston vetäjän tulee hakea tätä tukea kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä sähköpostitse. Vapaamuotoiset hakemukset, joissa avustuksen käyttötarkoitus ja kulut on tarkasti eritelty, osoitetaan AFinLAn hallitukselle. Hallitus päättää taloudellisen tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä, ja teemaverkoston järjestämän tapahtuman maksuliikenne hoidetaan myönnetyn tuen osalta AFinLAn tilin kautta. Matkat on tehtävä halvimmalla kulkuneuvolla; päivärahoja ei makseta. Yhdistys voi myös toimia TSV:n avustuksen hakijana, jos teemaverkosto järjestää muille kuin jäsenille avoimen kansallisen seminaarin, johon kutsutaan puhuja ulkomailta.

Toiminnassa olevat teemaverkostot:

  1. Dialoginen, sosiokulttuurinen ja ekologinen kielentutkimus: Kielen oppiminen, opetus ja arviointi (DISEA)
  2. Arviointi
  3. Vieraalla ja toisella kielellä opettaminen ja oppiminen
  4. Puhe ja puheentutkimus
  5. Työelämän kieli
  6. AFinLA: Suomalaisen soveltavan kielitieteen historiaa
  7. Digital Discourse and Interaction

Jos haluat perustaa teemaverkoston, katso teemaverkoston säännöt.