AFinLA ry

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée) on kansainvälisen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AILAn (Association Internationale de Linguistique Appliquée) suomalainen jäsenjärjestö.

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée) on kansainvälisen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AILAn (Association Internationale de Linguistique Appliquée) suomalainen jäsenjärjestö. Vuonna 1970 Turussa perustetun järjestön historiaa on hiljattain esitelty muun muassa European Journal of Applied Linguistics -lehdessä julkaistussa artikkelissa).

AFinLA järjestää vuosittaisen syyssymposiumin, julkaisee kahta vertaisarvioitua julkaisusarjaa ja välittää tietoa alan koti- ja ulkomaisesta tutkimuksesta sekä tapahtumista. Yhdistys tunnetaan myös teemaverkostoistaan ja Afinlandia-palkinnoistaan.

Vuoden 1996 elokuussa AFinLAlla ja Jyväskylän yliopistolla oli kunnia isännöidä AILAn 11. maailmankongressia ja vuoden 2014 toukokuussa kuudetta AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics -konferenssia.

AFinLAn jäseniksi ovat tervetulleita kaikki soveltavan kielitieteen teemoista kiinnostuneet – sekä työelämässä olevat, alalle tähtäävät että jo eläkkeelle ehtineet!

Tässä on Ari Huhdan ja Maija Lappalaisen AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposiumiin koostama AFinLAn historiaesittely (PDF).