AFinLA rf

Den finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée) är den finländska medlemsorganisationen inom internationella AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée).

Den finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée) är den finländska medlemsorganisationen inom internationella AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée). AFinLA grundades i Åbo år 1970 och föreningens historia har nyligen presenterats bland annat i en artikel i tidskriften European Journal of Applied Linguistics.

AFinLA arrangerar årligen ett höstsymposium, utger två referentgranskade publikationsserier och sprider information om inhemsk och utländsk forskning och aktuella evenemang inom forskningsområdet. Föreningen är även känd för sina temanätverk och sitt Afinlandia-pris.

I augusti 1996 hade AFinLA och Jyväskylä universitet äran att stå som värdar för AILAs 11:e världskongress och i maj 2014 för den sjätte AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics-konferensen.

AFinLA välkomnar alla som är intresserade av teman som anknyter till tillämpad språkvetenskap som medlemmar! Välkommen med du som studerar och nyss upptäckt området, du som är ute i arbetslivet, och du som redan har pensionerats!