Publikationsserier

AFinLA utger två referentgranskade publikationsserier: AFinLA:s årsbok och AFinLA-teema-temapublikation. Sen 2015 är båda publikationsserierna öppet tillgängliga på internet.

Länkar till tidigare publikationer och till skrivanvisningar finns i den vänstra sidomenyn.

AFinLA:s årsbok

AFinLA:s årsbok 2022: Kieli, muutos ja yhteiskunta. Language change and society.

Publicerad: 2.12.2022

AFinLA-teema

Nr 15 (2023): Kielenoppimista tukeva arviointi. Assessment for supporting language learning.

Publicerad: 17.4.2023

AFinLA:s r.f. riktlinjer för parallellpublicering

Författare till artiklar som har publicerats i föreningens årsbok får parallellpublicera sin artikel i ett öppet arkiv (open access) vid det egna universitetet.