AFinLA

AFinLA r.f. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys – Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap är den finländska medlemsorganisationen inom internationella AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée). Föreningen arrangerar årligen AFinLA höstsymposiet, utger två referentgranskade publikationsserier och sprider information om aktuella evenemang och inhemsk och utländsk forskning inom forskningsområdet.

Tillämpad lingvistik undersöker språk i bruk ur individens, olika gruppers så väl som samhällperspektiv från multidisciplinära infallsvinklar.

Aktuellt

Afinlandia priset 2023

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. delar ut Afinlandiapriset årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien magisteruppsatser, och varje […]

AFinLAs epostlista

Registrera dig på e-postlistan för våra medlemmar

Publikationsserier

AFinLA:s årsbok

AFinLA:s årsbok 2022: Kieli, muutos ja yhteiskunta. Language change and society.

Publicerad: 2.12.2022

AFinLA-teema

Nr 15 (2023): Kielenoppimista tukeva arviointi. Assessment for supporting language learning.

Publicerad: 17.4.2023

Evenemang

Tampere

Höstsymposium

Symposiet samlar forskare inom tillämpad språkvetenskap och andra intresserade för att anlägga ett kreativt, brett och mångsidigt perspektiv på språkvetenskapliga frågor såväl ur teoretisk som ur praktisk synvinkel.

Andra evenemang