AFinLA

AFinLA r.f. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys – Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap är den finländska medlemsorganisationen inom internationella AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée). Föreningen arrangerar årligen AFinLA höstsymposiet, utger två referentgranskade publikationsserier och sprider information om aktuella evenemang och inhemsk och utländsk forskning inom forskningsområdet.

Tillämpad lingvistik undersöker språk i bruk ur individens, olika gruppers så väl som samhällperspektiv från multidisciplinära infallsvinklar.

Aktuellt

AFinLAs epostlista

Registrera dig på e-postlistan för våra medlemmar

Publikationsserier

AFinLA:s årsbok

AFinLA:s årsbok 2023: Kieli ja osallisuus. Språk och delaktighet. Language and participation.

Publicerad: 25.10.2023

AFinLA-teema

Nr 16 (2023): Kielikoulutus mukana muutoksessa. Language education engaging in change.

Publicerad: 28.11.2023

Evenemang

Tampere

Höstsymposium

Symposiet samlar forskare inom tillämpad språkvetenskap och andra intresserade för att anlägga ett kreativt, brett och mångsidigt perspektiv på språkvetenskapliga frågor såväl ur teoretisk som ur praktisk synvinkel.

Andra evenemang