Resebidrag till AILA Europe JRM 2023 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 28 maj 2023

Matka / travel
Anete Lūsiņa / Unsplash

Resebidrag till AILA Europe JRM 2023 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 28 maj 2023 AFinLA stöder deltagande i AILA Europe Junior Researcher Meeting genom resestipendier. AILA Europe JRM kommer att hållas tillsammans med AILA världskongress 2023 i Lyon, Frankrike den 17–21 juli 2023: aila2023.fr. Sökande bör vara medlem i AFinLA, hålla föredrag vid AILA Europe JMR 2023.

Ansök om resebidrag genom att sända in kostnadskalkyl till info@afinla.fi senast 28 maj 2023. Utgifterna som kan täckas med stipendiet är AILA Europe JRM deltagaravgift, och rimlig rese- och/eller logikostnader. Sökande delges beslut via epost senast  2 juni 2023. Namn på mottagarna och stipendiesumma publiceras också på AFinLAs websida. Resestipendiet utbetalas till stipendiaterna efter resan mot uppvisande av kvitton.