Afinlandiapriset

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. delar ut Afinlandiapriset årligen till ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien magisteruppsatser, och var tredje år i serien doktorsavhandlingar i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik. AFinLA r.f. inbjuder verksamma inom tillämpad lingvistik att nominera välförtjänta kandidater.