Afinlandiapriset 2019 tillföll FD Maiju Strömmer och FM Hoa Nguyen

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. delar ut Afinlandiapriset årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien magisteruppsatser, och var tredje år i serien doktorsavhandlingar. I år delas priset i båda serierna. Flertalet arbeten, alla av hög nivå, nominerades till priset från olika delområden inom tillämpad lingvistik och från olika universitet i Finland. Prisen utdelades vid AFinLAs höstsymposium vid Uleåbogs universitet 15.11.2019.

Årets vinnare är:

Serien doktorsavhandlingar:

Maiju Strömmer (Jyväskylä universitet) för hennes doktorsavhandling A nexus analysis of Finnish language learning in cleaning work.

Selektionskommittén beskriver avhandlingens tema som ytterst viktigt, för avhandlingen bidrar till den bredare samhälleliga diskursen om invandrarens språkinlärning och sysselsättning. I avhandlingen används exceptionellt mångsidig metodologi och data. Kunskaper från denna avhandling kan användas i olika kontexter från finska som andraspråk-undervisning till språkutbildning i arbetslivet.

Serien magisteruppsatser:

Hoa Nguyen (Jyväskylä universitet) för hennes magisteruppsats Language shaming practices on YouTube: the ideologies of English in Vietnam.

Selektionskommittén uppskattade uppsatsens bidrag till undersökning av språkbruk i sociala medier. Uppsatsen är aktuell och innovativ inte bara i hur den beskriver unga människors digitala vardag utan också i hur den undersöker språkattityder och -uppfattningar.

Abstrakterna finns på http://www.afinla.fi/sv/afinlandiapriset

Därtill vill AFinLA belöna ytterligare två magisteruppsatser med hedersomnämnande:

Tilläggsuppgifter:

Lotta Lehti, AFinLA ry. (Afinlandia coordinator), lotta.lehti(at)helsinki.fi, tel. 0400 661268

 AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/

Maiju Strömmer, maiju.strommer(at)jyu.fi

Hoa Nguyen, hoa.dieu.ng(at)gmail.com