Afinlandia-palkinnot 2019 FT Maiju Strömmerille ja FM Hoa Nguyenille

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys – Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap (AFinLA ry.) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan väitöskirjan. Vuonna 2019 Afinlandia-palkinto jaettiin molemmissa tutkielmasarjoissa. Kilpailuun ehdotettiin lukuisia korkeatasoisia töitä soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta ja ehdotuksia tuli useista suomalaisista yliopistoista. Palkinnonsaajat julkistettiin Oulun yliopistossa järjestetyssä AFinLAn syyssymposiumissa 15.11.2019.

Tämän vuoden Afinlandia-palkinnot saivat:

Väitöskirjasarjassa:

Maiju Strömmer (Jyväskylän yliopisto) väitöskirjastaan Mahdollisuuksien rajoissa: Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä. Maiju Strömmer tutkii työssään suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia siivoustyössä, joka on maahanmuuttajien yleisin työ Suomessa. Työ pureutuu kielenoppimisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin yksilön ja työyhteisön toimintaa tarkastelemalla. Tutkimus osoittaa, että suomen kielen oppimisen mahdollisuudet siivoustyössä ovat varsin rajalliset, koska työ on melko rutiininomaista ja siihen sisältyy vähän kielenkäyttöä. Toisinaan työyhteisö kuitenkin tarjoaa tukea työntekijöille, jotka opettelevat suomea. Oppimista tapahtuu, jos suomen oppijalle tarjotaan mahdollisuuksia käyttää suomea ja jos hän myös tarttuu niihin.

Strömmerin työtä kuvailtiin palkintoperusteluissa muun muassa seuraavasti: ”Väitöskirjan aihe, suomen kielen oppiminen siivoustyössä, on äärimmäisen tärkeä erityisesti maahanmuuttajien suomen kielen oppimiseen ja työllistymiseen liittyvien laajempien yhteiskunnallisten keskustelujen kannalta. Työ ansaitsee kiitosta sen monimenetelmäisyydestä sekä poikkeuksellisen monipuolisesta aineistosta. Työllä on useita sovellusmahdollisuuksia liittyen mm. suomi vieraana kielenä -opetukseen sekä työelämän kielikoulutukseen.”

Maisterintutkielmasarjassa:

Hoa Nguyen(Jyväskylän yliopisto) tutkielmastaan Language shaming practices on YouTube: Ideologies of English in Vietnam. Hoa Nguyenin tutkielma käsittelee kielenkäytön pilkkaamista, tarkemmin ottaen sitä, miten vietnamilaiset YouTube-videon katsojat kommenteissaan pilkkaavat missi-tubettajan puhumaa ”huonoa” englantia. Tutkielma osoittaa, että kommentoijien mielestä englannin kielen heikko osaaminen on merkki muun muassa älykkyyden puutteesta ja takapajuisuudesta. Työ kyseenalaistaa länsikeskeisen globalisaation mukanaan tuomaa englannin kielen ihannointia.

Tutkielman palkitsemisperusteissa kehutaan työn merkitystä sosiaalisen median kielenkäytön selvittäjänä. Työtä pidetään ajankohtaisena ja innovatiivisena paitsi nuorten digitaalisen arjen kuvaamisen vuoksi, myös siksi, että se pureutuu englannin kieleen liitettyihin asenteisiin ja uskomuksiin.

Töiden abstraktit ovat saatavilla osoitteessa http://www.afinla.fi/fi/afinlandia-palkinnot

Palkitun väitöskirjan ja pro gradun lisäksi AFinLA jakaa kaksi kunniamainintaa ansiokkaille pro gradu töille: 

·     Maija Korhonen (Helsingin yliopisto): Moniäänistävää ja uudelleen muotoilevaa puhetta rodusta ja sukupuolesta

·     Tuomas Hartikainen (Jyväskylän yliopisto): Processing of English Articles and the Idiom Principle: A Re-examination of the Phraseological Perspective

Lisätietoja:

Lotta Lehti, AFinLA ry. (Afinlandia-koordinaattori),lotta.lehti(at)helsinki.fi, puh. 0400 661268

AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/

Maiju Strömmer, maiju.strommer(at)jyu.fi 

Hoa Nguyen, hoa.dieu.ng(at)gmail.com