AFinLA

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée) on kansainvälisen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AILAn (Association Internationale de Linguistique Appliquée) suomalainen jäsenjärjestö. Järjestämme vuosittaisen syyssymposiumin, julkaisemme kahta vertaisarvioitua julkaisusarjaa ja välitämme tietoa alan koti- ja ulkomaisesta tutkimuksesta sekä tapahtumista.

Soveltava kielitiede tutkii kielellistä toimintaa niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmista monitieteisistä ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen nivoutuvista lähtökohdista käsin.

Ajankohtaista

Afinlandia-palkinto 2023

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys – Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap (AFinLA ry.) palkitsee joka vuosi yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen […]

Liity sähköpostilistalle

Liity AFinLAn jäsenten sähköpostilistalle

Julkaisusarjat

AFinLAn vuosikirja

AFinLAn vuosikirja 2022: Kieli, muutos ja yhteiskunta. Language change and society.

Julkaistu: 2.12.2022

AFinLA-teema

Nro 15 (2023): Kielenoppimista tukeva arviointi. Assessment for supporting language learning.

Julkaistu: 17.4.2023

Tapahtumat

Tampere

Syyssymposium

AFinLAn Syyssymposium kokoaa soveltavan kielitieteen tutkijat ja muut aiheesta kiinnostuneet yhteen pohtimaan kielitieteen teemoja luovasti, laaja-alaisesti ja monipuolisesti niin teorian kuin käytännönkin kannalta.

Seuraava syyssymposium järjestetään Tampereella 9.–11.11.2023.

Muut tapahtumat