AFinLAn teemaverkosto DISEA järjestää etänä järjestettävän tutkimusseminaarin. 

Zoom
Compare Fibre / Unsplash

AFinLAn teemaverkosto DISEA järjestää etänä järjestettävän tutkimusseminaarin. 

Mitä: Tutkimusseminaari etänä (Zoomin välityksellä) 

Tavoite: Tarjota tutkijoille matalan kynnyksen alusta esitellä ja keskustella työn alla olevasta tutkimuksestaan sekä korkeatasoista sisältöä. 

Milloin: 21. huhtikuuta 2023, 10:00–14:45 

Kohderyhmä:  

  • Esitelmöijät: tutkijat, jotka hyödyntävät tutkimuksessaan teoreettisena suuntauksina Bakhtinin dialogismia, sosiokulttuurista/kulttuurihistoriallista teoriaa ja/tai ekologista viitekehystä (tai muuta vastaavaa teoreettista näkökulmaa) ja keskittyvät kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin tutkimukseen. 
  • Yleisö: Tutkijat, opettajat tai muut kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin tutkimuksesta kiinnostuneet. 

Professori emerita Hannele Dufva pitää keynote-puheen seminaarissa. Professori Dufva on maailmankuulu tutkija soveltavan tieteentutkimuksen alalla. Hän on tehnyt tutkimusta monissa DISEA-teemaryhmän teoreettisissa viitekehyksissä, erityisesti dialogisen perinteen puitteissa. Professori Dufva puhuu siitä, kuinka hän päätyi käyttämään näitä teorioita ja kuinka nämä teoriat liittyvät hänen viimeisimpään tutkimukseensa. 

Ilmoittautuminen: (esitelmöijäksi tai yleisöksi) 3.4.2023 asti: https://link.webropolsurveys.com/S/FF4C3F2686F1B556 

Ohjeet esitelmöijille: Esitelmäsi ja abstraktisi voi olla suomeksi tai englanniksi. Esitelmäsi voi keskittyä mihin tahansa aiheeseen jota työstät tällä hetkellä (eli työn alla olevaan tutkimukseen): työn alla olevaan tutkimusartikkeliin, analyysiin, haastavaan aiheeseen jonka kanssa kamppailet ja johon haluaisit tutkimusyhteisön palautetta. Esitelmät valmiista tutkimuksesta ovat myös tervetulleita, mutta työn alla olevat tutkimusraportit ovat seminaarin painopisteenä. 

Jokaisella esitelmöijällä on 40 minuuttia aikaa, josta vähintään puolet varataan keskustelulle. 

Seminaarissa on tilaa kolmelle esitelmöijälle.

Tervetuloa seminaariin!  

Hanna Lämsä-Schmidt:        

Dmitri Leontjev: