Hallitus 2023

PUHEENJOHTAJA

 • Irina Piippo
  on yleisen kielitieteen dosentti (HY), joka johtaa monialaista Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys -hanketta (MIGDIA).
  Sähköposti:      

VARAPUHEENJOHTAJA

 • Heini Lehtonen
  työskentelee suomen kielen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilaisella ja pohjoismaisellla osastolla.
  Sähköposti:      

SIHTEERI

JÄSENET

 • Lauri Haapanen
  työskentelee journalistiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.
  Sähköposti:      
 • Anni Hintikka
  työskentelee väitöskirjatutkijana Turun yliopistossa ranskan oppiaineessa.
  Sähköposti:      
 • Maria Kok
  työskentelee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston KATVE-hankkeessa.
  Sähköposti:      
 • Dmitri Leontjev
  työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa.
  Sähköposti: dmitri.leontjev@jyu.fi
 • Saija Merke
  työskentelee suomen kielen yliopistonlehtorina Åbo Akademissa.
  Sähköposti:      
 • Laura Pihkala-Posti
  toimii väitöskirjatutkijana Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa ja on myös Tampereen kaupungin toisen asteen saksan (ja ruotsin) lehtori.
  Sähköposti:      
 • Tiina Räisänen
  työskentelee englannin kielen yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa.
  Sähköposti: tiina.raisanen(at)oulu.fi

RAHASTONHOITAJA

 • Maija Lappalainen
  toimii suunnittelijana Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa.
  Sähköposti: