Afinlandia priset 2021 tilföll FM Anni Hintikka

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. delar ut Afinlandiapriset årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien magisteruppsatser, och var tredje år i serien doktorsavhandlingar. I år delades priset i serien magisteruppsatser. Också i år nominerades arbeten av hög nivå till priset från olika

delområden inom tillämpad språkvetenskap och från olika universitet i Finland. Vinnaren offentliggjordes vid AFinLAs 50-årsjubileumssymposium i Jyväskylä 12.11.2021.

Årets vinnare är:

Anni Hintikka (Åbo universitet) för hennes magisteruppsats La reconnaissance des mots cognats anglais-français chez les apprenants finnophones: Le rôle de la similarité phonologique

Hintikkas uppsats om interlingual ordigenkännande hyllades av juryn för sin exceptionellt noggranna forskningsdesign, förtjänstfulla behärskande av forskningsmetoden, innovativa förhållningssätt och vetenskapliga nyhet. Ämnet för uppsatsen är aktuellt och har intressanta kopplingar inte bara till studiet av besläktade ord, utan också till studiet av flerspråkig pedagogik. De metoder som används i studien är särskilt krävande och avslöjar författarens exceptionellt djupgående förtrogenhet med aktuell forskningslitteratur. Hintikkas forskningsresultat om vokaluttalets roll i interspråkig ordigenkänning är övertygande. Dessutom är insamlingen av forskningsdata av hög kvalitet på distans under utmanande förhållanden särskilt lovvärd.

Därtill belönar AFinLA ytterligare två magisteruppsatser med hedersomnämnande:

Mikko Kukkonen (Åbo universitet): La durabilité en vogue?: La construction du discours de mode durable dans Le Monde, Le Figaro et Le Parisien

Matleena Tölli (Östra Finlands universitet): Puhemies vai puheenjohtaja? Puheenjohtaja-nimikkeen käyttö eduskunnan puhemiehestä täysistunnoissa vuosina 2000–2019 ja kansanedustajien mielipiteet nimikkeestä

Tilläggsuppgifter

Joonas Råman, AFinLA ry. (Afinlandia-koordinator), joonas.raman(at)oulu.fi, puh. 0505723979

AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/sv

Anni Hintikka, anni.k.hintikka(at)utu.fi