Afinlandia priset 2023

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. delar ut Afinlandiapriset årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien magisteruppsatser, och varje tredje år i serien doktorsavhandlingar. I år delades priset i serien magisteruppsatser. Också i år nominerades arbeten av hög nivå till priset från olika delområden inom tillämpad språkvetenskap och från olika universitet i Finland. Vinnaren offentliggjordes vid AFinLAs höstsymposium i Tampere 10.11.2023.

Årets vinnare är:

FM Helmi Marttila (Universitet Tampere) för hennes avhandling: Digitaalisen saavuttavuuden repliikit – Yliopiston akateemisen henkilökunnan uudelleenmuotoilun ratkaisut kielensisäisissä tekstityksissä https://trepo.tuni.fi/handle/10024/143036

Den prisbelönta uppsatsen undersöker vilken typ av språklig omformatering som förekommer i målspråksmaterialet för videoundertexter som producerats av den akademiska personalen vid Tammerfors universitet. Den undersöker de faktorer som förklarar omformateringen och hur den omformatering som gjorts förhåller sig till de officiella kvalitetsrekommendationerna för undertextningsprogram. Studien tar upp en aktuell och socialt relevant fråga genom att undersöka hur icke-språkvetare genomför lagstiftning om digital tillgänglighet i praktiken. Den belyser i vilken utsträckning undertexter som produceras av icke-språkkunniga uppfyller kvalitetsrekommendationerna för programtextning och kraven i lagstiftningen. Marttilas forskning har ett direkt tillämpningsvärde eftersom den genomfördes i samarbete med Sivupersoona Oy, ett social- och hälsovårdsföretag.

Saija Merke, AFinLA ry. (Afinlandia-koordinator) saija.merke(at)abo.fi, tel. 0407638259

AFinLA ry.: afinla.fi/sv