Dialoginen, sosiokulttuurinen ja ekologinen kielentutkimus: Kielen oppiminen, opetus ja arviointi (DISEA)

Vetäjät

Hanna Lämsä-Schmidt, väitöskirjatutkija
Englanti vieraana kielenä alakoulun kielenopetuksessa
Anglistiikan ja Amerikanistiikan Instituutti
Potsdamin yliopisto, Saksa
     

Dmitri Leontjev, yliopistotutkija
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Jyväskylän yliopisto
     

Kuvaus

Teemaverkoston jäsenet edustavat Mihail Bahtinin, Valentin Vološinovin, Lev Vygotskin ja A.N. Leontjevin ajatuksiin perustuvaa ja nykymuodoissaan monia kielentutkimuksen aloja kattavaa tutkimusta. Teemaverkosto kokoontuu vuosittain AFinLAn tapaamisten yhteydessä järjestettävässä kokouksessa. Toiminnan muotoja voivat olla esimerkiksi työpajojen ja teemasymposiumien järjestäminen kongresseissa, julkaisutoiminta, tutkimusyhteistyö ja yhteyksien luominen alan suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkijoihin.