Vieraalla ja toisella kielellä opettamisen ja oppimisen teemaverkosto

Vetäjät

Siv Björklund, professori
Åbo Akademi
     

Anssi Roiha, yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden laitos
Jyväskylän yliopisto
     

Johanna Saario, yliopistonopettaja
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Jyväskylän yliopisto
     

Kuvaus

Vieraalla ja toisella kielellä opettamisen ja oppimisen teemaverkosto on tarkoitettu tutkijoille, opettajille, opettajankouluttajille ja opiskelijoille. Teemaverkoston toimiala on moninäkökulmainen ja monitieteinen. Verkoston tavoitteena on lisätä tutkijoiden keskinäistä sekä alan muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja vuoropuhelua erityisesti monikielisyydestä koulutuksessa, kielitietoisesta opetuksesta sekä kaksi- ja monikielisestä pedagogiikasta esimerkiksi kielikylvyn, kaksikielisen opetuksen (CLIL) ja suomi/ruotsi toisena kielenä opetuksen aloilla. Verkosto tarjoaa myös foorumin tarkastella ja kehittää alan kansallista toimintaa kokonaisuutena sekä kansainvälisessä kontekstissa. Toiminnasta päätetään vuosittain AFinLAn syyssymposiumissa pidettävässä tapaamisessa.