AFinLAs höstsymposium 2020

Jyväskylä
J-V Hintikka / Unsplash

Konferensen arrangeras av Språkcampus vid Jyväskylä universitet som är ett gemensamt projekt för de institutioner som bedriver språkforskning och språkundervisning vid universitetet. Temat för konferensen är språkförändring och samhälle. Temat undersöker betydelsen av tillämpad språkforskning genom att analysera vad som har forskats inom fältet tidigare och i dag och genom att försöka förutse hur fältet kommer att se ut i framtiden.

Mer information om konferensen kommer senare i vår.

Mera information på webbsidorna: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/afinla-2020/afinla-2020-2013-afinlan-50-vuotisjuhlakonferenssi