Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA:s höstsymposium i Tammerfors den 9–11 november 2023

Tampere
Frans Leivo / Unsplash
Tammerfors

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA:s höstsymposium i Tammerfors den 9–11 november 2023

Välkommen till Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA:s höstsymposium i Tammerfors den 9–11 november 2023! Symposiet samlar forskare inom tillämpad språkvetenskap och andra intresserade för att anlägga ett kreativt, brett och mångsidigt perspektiv på språkvetenskapliga frågor såväl ur teoretisk som ur praktisk synvinkel. Symposiets tema Vetenskapliga brobyggen uppmuntrar till att söka nya kopplingar till exempel mellan olika forskningsmetoder, datatyper, teoriinriktningar, paradigm, språkuppfattningar eller discipliner. 

Vi inbjuder språkvetare och andra intresserade att lämna in förslag till presentationer som knyter an till symposiets tema. Även bidrag som inte direkt knyter an till temat är välkomna.  

Viktiga datum

  • Förslag till föredrag och tematiska workshoppar ska lämnas in senast den 14 augusti 2023.    
  • Arrangörerna meddelar om godkännande senast den 13 september 2023.    
  • Sista anmälnings- och betalningsdag är den 10 oktober 2023.    

Symposiet inleds på torsdagen, 9 november vid 12-tiden och avslutas på lördagen, 11 november vid 15-tiden. Ett detaljerat program kommer att finnas här https://events.tuni.fi/afinla-2023/sv/startsidan/ före symposiet.

Välkommen till Tammerfors! 

Arrangörskommittén: Marja Kivilehto (ordförande), Raisa Harju-Autti, Tuija Kinnunen, Laura Lahti, Taina Pitkänen, Eliisa Pitkäsalo, Miia Santalahti, Maija Surakka, Maija Tervola och Johanna Vaattovaara.  

Du kan nå arrangörerna på denna adress afinla2023@tuni.fi