Resebidrag till AILA Europe JRM 2022 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 31 maj 2022

Matka / Travel
Ross Parmly / Unsplash

Resebidrag till AILA Europe JRM 2022 för AFinLAs medlemmar lediganslåsatt sökas senast den 31 maj 2022AFinLA stöder deltagande i AILA Europe Junior Researcher Meeting genomresestipendier. AILA Europe JRM kommer att hållas tillsammans med BAALAnnual Conference kongress 2022 i Belfast, Nordirland den 1–3 september2022:https://www.baalconference2022.com/aila-europe-network-junior-researcher-meeting.html.Sökande bör vara medlem i AFinLA, hålla föredrag vid AILA JMR 2022.Ansök om resebidrag genom att sända in kostnadskalkyl tillinfo@afinla.fi senast 31 maj 2022. Utgifterna som kan täckas medstipendiet är AILA Europe JRM deltagaravgift, och rimlig rese- och/ellerlogikostnader. Sökande delges beslut via epost inom juni 2022. Namn påmottagarna och stipendiesumma publiceras också på AFinLAs websida.Resestipendiet utbetalas till stipendiaterna efter resan mot uppvisandeav kvitton.