AFinLA: s 50-årsjubileum den 11–13 november 2021

Jyväskylä
J-V Hintikka / Unsplash

Språk, förändring och samhälle

 

https://www.jyu.fi/en/congress/afinla-2021

 

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA grundades år 1970. Föreningens 50-åriga jubileumsår kommer att firas i Jyväskylä i form av ett festligt symposium den 11–13 november 2021. Dess tema Språk, förändring och samhälle uppmuntrar att diskutera betydelsen och utvecklingen av tillämpad språkforskning från det förflutna till framtiden. Symposiet utgör ett forum för reflektion kring hur samhällsförändringar såsom ökad mångfald, flerspråkighet och teknologisering utmanar tillämpad språkforskning samt vilka insikter forskningen erbjuder för att lösa samhällsrelevanta frågor. Vilka teoretiska infallsvinklar, metodologiska öppningar och former av tvärvetenskapligt samarbete behövs för tillämpad språkforskning? Hurdana språkfärdigheter och multilitteraciteter krävs för att fungera i dagens samhälle och vilken typ av forskning bör tillämpas på dem?

Konferensen arrangeras av Språkcampus som är ett samprojekt mellan de institutioner som bedriver språkforskning och -undervisning vid Jyväskylä universitet. Symposieprogrammet kommer att omfatta plenarföredrag, expertpaneler, tematiska workshoppar och sektionsföredrag. Målet är att symposiet ska hållas på plats i Jyväskylä. En del av programmet kommer också att kunna följas på distans. En mer detaljerad inbjudan att skicka in förslag till föredrag kommer att publiceras i augusti 2021.