AILA världskongress kommer att hållas 15–21 augusti 2021

Efter medlemmarnas önskemål beslutade AILA att skjuta upp 2020 världskongress (https://www.aila2021.nl/news). Kongressen kommer att hållas 15–21 augusti 2021. Mer information om hur uppskjutningen kommer att påverka ekonomiska arrangemang, kongressprogrammet, dess praxis och sammanfattningar finns i AILAs meddelande nedan.