Resebidrag till AILA Europe JMR 2021 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 31 maj 2021

Matka / travel
Anete Lūsiņa / Unsplash

Resebidrag till AILA Europe JRM 2021 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 31 maj 2021

AFinLA stöder deltagande i AILA Europe Junior Researcher Meeting genom resestipendier. AILA Europe JRM kommer att hållas tillsammans med ONELA 2021 kongress i Toulouse, Frankrike den 19–21 oktober 2021: https://aila.info/2021-onela/. Sökande bör vara medlem i AFinLA, hålla föredrag vid AILA JMR 2021.

Ansök om resebidrag genom att sända in kostnadskalkyl till       senast 31 maj 2021. Utgifterna som kan täckas med stipendiet är AILA Europe JRM deltagaravgift, och rimlig rese- och/eller logikostnader. Om kongressen beslutas att hålla (dels) virtuellt på grund av den pågående coronasituationen, kan man få bara deltagaravgift. Sökande delges beslut via epost inom juni 2021. Namn på mottagarna och stipendiesumma publiceras också på AFinLAs websida. Resestipendiet utbetalas till stipendiaterna efter resan mot uppvisande av kvitton.