Resebidrag till AILA JMR 2019 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 12 maj 2019

Matka / travel
Anete Lūsiņa / Unsplash

AFinLA stöder deltagande i AILA Junior Researcher Meeting genom resestipendier. Sökande bör vara medlem i AFinLA, hålla föredrag vid AILA JMR 2017 och för tillfället inte ha ett arbetskontrakt vid sitt universitet.

Ansök om resebidrag genom att sända in kostnadskalkyl till       senast 12 maj 2019. Utgifterna som kan täckas med stipendiet är AILA JMR deltagaravgift, och rimlig rese- och/eller logikostnader och uppgår till 450-550 euro beroende på resekostnader inom Finland. Sökande delges beslut via epost inom maj 2019. Namn på mottagarna och stipendiesumma publiceras också på AFinLAs websida. Resestipendiet utbetalas till stipendiaterna efter resan mot uppvisande av kvitton.