Resebidrag till AILA JMR 2017 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 5 juni 2017

Matka / Travel
Ross Parmly / Unsplash

AFinLA stöder deltagande i AILA Junior Researcher Meeting genom resestipendier. Sökande bör vara medlem i AFinLA, hålla föredrag vid AILA JMR 2017 och för tillfället inte ha ett arbetskontrakt vid sitt universitet.

Ansök om resebidrag genom att sända in kostnadskalkyl till info@afinla.fi senast 5 juni 2017. Utgifterna som kan täckas med stipendiet är AILA JMR deltagaravgift, och rese- och/eller logikostnader och uppgår till 450-550 euro beroende på resekostnader inom Finland. Sökande delges beslut via epost inom juni månad 2017. Namn på mottagarna och stipendiesumma publiceras också på AFinLAs websida. Resestipendiet utbetalas till stipendiaterna efter resan mot uppvisande av kvitton.