Resebidrag till AILA JMR 2017 för AFinLAs medlemmar

Matka / travel
Anete Lūsiņa / Unsplash

AFinLA r.f. har beviljat resebidrag åt följande medlemmar för deltagande i AILA JRM 2017 konferensen:

Leila Imppola: 450,00 €
Mervi Kastari: 450,00 €