Resebidrag till AILA JMR 2018 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 4 maj 2018

Matka / Travel
Ross Parmly / Unsplash

AFinLA stöder deltagande i AILA Junior Researcher Meeting genom resestipendier. Sökande bör vara medlem i AFinLA, hålla föredrag eller posterpresentation vid AILA JMR 2018 och för tillfället inte ha ett arbetskontrakt vid sitt universitet.

Ansök om resebidrag genom att sända in kostnadskalkyl till info@afinla.fi senast 4 maj 2018. Utgifterna som kan täckas med stipendiet är AILA JMR deltagaravgift, och rimliga rese- och/eller logikostnader och uppgår till 450 euro beroende på resekostnader inom Finland. Sökande delges beslut via epost inom maj 2018. Namn på mottagarna och stipendiesumma publiceras också på AFinLAs websida. Resestipendiet utbetalas till stipendiaterna efter resan mot uppvisande av kvitton.