Resebidrag till AILA JMR 2020 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 15 maj 2020

Matka / Travel
Ross Parmly / Unsplash

AFinLA stöder deltagande i AILA Junior Researcher Meeting genom resestipendier. Sökande bör vara medlem i AFinLA, hålla föredrag vid AILA JMR och för tillfället inte ha ett arbetskontrakt vid sitt universitet.

Ansök om resebidrag genom att sända in kostnadskalkyl till       senast 15 maj 2020. Utgifterna ska vara rimliga och relaterade till AILA JMR deltagaravgift, resor och/eller boende.  Kostnaderna kan uppgå till 450-550 euro beroende på resekostnader inom Finland. Sökande delges beslut via epost inom maj 2020. Namn på mottagarna och stipendiesumma publiceras också på AFinLAs websida. Resestipendiet utbetalas till stipendiaterna efter resan mot uppvisande av kvitton.

Vi vill också påminna er om att medan resebegränsningarna är i kraft, kan deltagande i AILA World Congress och JRM avbokas utan extra kostnad innan den 17 juli. Se AILAs avbokningsregler här: https://www.aila2020.nl/.