AFINLANDIA-PALKINNOT 2024

Hakujulistus

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon maisterisarjassa. AFinLA kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajiksi.

Afinlandia-palkinto myönnetään maisterisarjassa tämän akateemisen vuoden (hyväksytty aikavälillä elokuu 2023 – heinäkuu 2024) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalla tehdystä ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta.

Viime vuonna palkinnon sai Helmi Marttila (Tampereen yliopisto) tutkielmastaan ”Digitaalisen saavuttavuuden repliikit – Yliopiston akateemisen henkilökunnan uudelleenmuotoilun ratkaisut kielensisäisissä tekstityksissä.”

Lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnon jakamisesta on saatavissa osoitteessa: http://www.afinla.fi/fi/afinlandia-palkinnot.

Tarkoituksena on löytää palkittavaksi korkeatasoisia tutkimuksia, jotka voivat olla miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kielitaidon arviointi, kääntäminen ja tulkkaus, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssintutkimus jne.).  Palkinnon suuruus maisterisarjassa on 300 euroa.  Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja esimerkiksi

  • yhteiskunnallisesti relevantti
  • ajankohtainen
  • innovatiivinen
  • uutta tutkimusaluetta kartoittava.

Pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf-muodossa (voi olla myös skannattuna)

  • täytetyn ehdotuslomakkeen ja
  • työstä annetun lausunnon.

Palkintoa tavoittelevien opinnäytteiden tiedostot nimetään 

maisterisarjassa:

tekijänsukunimi_etunimi_MA24_ehdotuslomake ja

tekijänsukunimi_etunimi_MA24_lausunto.

AFinLA ry:n hallitus valitsee palkittavat työt ehdokkaiden joukosta. Valinnat julkistetaan 7.-9.11.2024 järjestettävässä AFinLAn syyssymposiumissa Turussa ja palkinnon saajat kutsutaan esittelemään töitään lyhyesti symposiumin yhteydessä. Lisätietoa symposiumista:

https://sites.utu.fi/afinla-2024

Pyydämme ehdotukset sunnuntaihin 1.9.2024 mennessä osoitteeseen:

     

Toivomme runsaasti hakemuksia!