AFinLA-teema nro 17 ”Puheen tutkimuksen uusia suuntia – Aineistona vapaasti tuotettu puhe” on julkaistu 

AFinLA-teema numero 17 on julkaistu 28.5.2024. Julkaisu on nimeltään Puheen tutkimuksen uusia suuntia – Aineistona vapaasti tuotettu puhe (New directions in speech research – Freely produced speech as data). Julkaisun ovat toimittaneet Minnaleena Toivola, Pekka Lintunen ja Leena Maria Heikkola. Teemanumero koostuu kahdeksasta vertaisarvioidusta artikkelista ja johdannosta, ja se käsittelee vapaasti tuotettua puhetta erilaisista näkökulmista, pohtien esimerkiksi sitä, mitä vapaasti tuotettu puhe on, ja kuinka yleistä se on tutkimusaineistona. 

Teemanumero on luettavissa osoitteessa https://journal.fi/afinla.