AFinLA-teema-sarjan julkaisu Kirsti Siitosen akateemisen uran kunniaksi ilmestynyt

AFinLAn toinen julkaisusarja on saanut uuden nimen: AFinLA-teema. Sarjassa on nyt julkaistu teemanumero “Soveltavan kielitieteilijän sormenjälkiä etsimässä: Kielen rakenteet ja niiden käyttäjät Kirsti Siitosen tutkimuksellisina kiintopisteinä”. Teemanumero on koottu arvostetun kollegamme Kirsti Siitosen muistoksi. Teemanumeron julkaisupäivä 16.6. oli Kirstin syntymäpäivä.

Kirsti Siitonen oli tuottelias ja monialainen kielentutkija, joka ansioitui erityisesti suomi toisena kielenä -tutkimuksen pioneerina. Hän oli keskeinen toimija myös variaationtutkimuksen kentällä, erityisesti Satakunnan alueella puhuttavien murteiden tutkimuksessa. Kirsti menehtyi maaliskuussa 2020.

Kirjoituskutsussa pyydettiin tarjoamaan julkaisuun tutkimusta, jolla on yhtymäkohtia Kirsti Siitosen akateemisella urallaan käsittelemien aihepiirien kanssa, sekä huomioimaan erityisesti soveltavan kielentutkimuksen näkökulmat. Tuloksena on monipuolinen kokoelma hyvin erilaisista näkökulmista toteutettuja tutkimuksia, jotka kuitenkin nivoutuvat yhteen ja ennen kaikkea havainnollistavat Kirsti Siitosen jättämän tieteellisen perinnön laajuutta.

Teemanumeron sisällys: 

Lotta Aarikka, Katri Priiki & Ilmari Ivaska: Soveltavan kielitieteilijän sormenjälkiä etsimässä

OSIO I Käsitykset kielenkäyttäjistä ja kielitaidosta

 • Katharina Ruuska & Minna Suni: Omaa paikkaa etsimässä: edistyneisyys suomea toisena kielenään puhuvien kokemana
 • Nina Reiman, Marja Seilonen: Mitä kielitaidon arvioinnin pilottitesti paljastaa kotoutumisvaiheessa olevien korkeakoulutettujen suomenoppijoiden kirjoittamistaidosta?
 • Ari Huhta: Kielitaito ja psykolingvistiset taidot suomi toisena kielenä -lukemisen ja -kirjoittamisen selittäjinä

OSIO II Rakenteet käytössä ja oppimisessa

 • Maisa Martin: Käyttötaajuus ja tarkkuus toisen kielen kehityksessä
 • Tommi Kurki, Atte Huhtala, Tomi Koivunen & Nelli Mäkitalo: Satakuntalaisuus puheessa -korpus ja siitä tehtyjä synkretismihavaintoja
 • Nelli Mäkitalo: Ja hän tutkei – kaksitavuisten i-vartaloisten verbien imperfektin i–ei-vaihtelu ja sen esiintyvyys Satakunnan alueella puhuttavissa murteissa
 • Kaisa Häkkinen: Infiniittiset verbirakenteet raumalaisessa Westhin koodeksissa ja Mikael Agricolan Käsikirjassa
 • Jussi Ylikoski: Legenda jo lausuttaessaan: havaintoja tehtäessään-tyyppisistä verbimuodoista

OSIO III Persoonat, passiivi ja pronominit

 • Leena Niiranen: Trolli se ei ole poika leikki jos mie tartuttelen: frekventatiivijohdoksen kehittyminen adversatiiviseksi passiiviksi kveenissä pohjoissaamen kielikontaktin seurauksena
 • Annekatrin Kaivapalu & Jasmin Rankinen: Suomen passiivi yläkoulun oppilaiden käsityksissä: tietoisuus, tunnistaminen ja osaamisen itsearviointi
 • Hanna Jokela: Suomenoppijoiden käsityksiä kolmaspersoonaisten pronominien käytöstä ja puhuttelusta
 • Hanna Lappalainen & Katri Priiki: Yksilöllisiä valintoja ja kielitaustan vaikutusta – henkilöviitteiset hän‑, he-, se– ja ne-pronominit kielielämäkertahaastatteluissa

Teemanumeron ovat toimittaneet Turun yliopiston suomen kielen väitöskirjatutkija Lotta Aarikka, tutkijatohtori Katri Priiki ja apulaisprofessori Ilmari Ivaska.

Teemanumero on saatavilla avoimesti verkossa osoitteessa: journal.fi/afinla/issue/view/7860