AFinLAn syyssymposium 2008

AFinLAn syyssymposium järjestettiin järjestettiin 14.-15.11.2008 Helsingissä. Symposiumin teema oli Puheen ja kirjoituksen moninaisuus – The Diversity of Speech and Writing, jota myös vuosikirjan no 67 artikkelit käsittelevät eri näkökulmista. Kaksipäiväiseen symposiumiin osallistui noin 150 kielentutkijaa Suomesta ja ulkomailta. Ensimmäisen päivän ohjelma koostui sektioesitelmistä ja Lea Laitisen plenaariesityksestä. Sektioesitelmät jatkuivat toisena päivänä jolloin oli myös Paul Seedhousen plenaariesitys.