AFinLAn syyssymposium 2009

Perinteinen syyssymposium järjestettiin 12.-13.11.2009 Tampereella. Symposiumin teema oli Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri – Professional Communication, Education, and Culture, jota myös vuosikirjan no 68 artikkelit käsittelevät eri näkökulmista. Kaksipäiväiseen symposiumiin osallistui noin 150 kielentutkijaa Suomesta ja ulkomailta. Ensimmäisen päivän ohjelma koostui työpajoista, sektioesitelmistä ja Anna Maurasen ja Balázs Heidrichin plenaariesityksistä. Työpajat ja sektioesitelmät jatkuivat toisena päivänä jolloin oli myös Keith Richardsin plenaariesitys. Symposiumin aikana järjestettiin teemaryhmien ensimmäiset kokoontumiset.