AFinLAn syyssymposium 2013

Turku
Jamo Images / Unsplash

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. piti vuotuisen syyssymposiuminsa 14.–16.11.2013 Turussa. Järjestysvuorossa oli Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos. Vuoden 2013 teemana oli Tulevaisuuden kielenkäyttäjä, jota myös vuosikirjan no 72 artikkelit käsittelevät eri näkökulmista.

Symposiumin kutsutut puhujat olivat Michał Krzyżanowski Örebron yliopistosta (“Language ideologies in/and supranational organisational spaces: a discourse-ethnographic analysis of multilingual communication in European Union institutions”), Crispin Thurlow Washingtonin yliopistosta (”Language workers of the world, unite!”) ja Camilla Wide Turun yliopistosta (”Language on the Internet: how do young Swedish-speaking Finns write today?”). Lisäksi symposiumissa pidettiin yli 100 esitelmää sektioissa, työpajoissa ja posteriesityksinä. Kaiken kaikkiaan symposiumiin osallistui yli 170 osallistujaa useasta eri maasta. Jatko-opiskelijoille järjestettiin ensimmäisen kerran oma väitöskirjapaja.