AFinLAn syyssymposium 2014

Jyväskylä
J-V Hintikka / Unsplash

Perinteinen syyssymposium järjestettiin 14.−15.11. Jyväskylän yliopistossa peräkkäin pohjoismaisen Nordisco-konferenssin kanssa. Kaksipäiväisen symposiumin teemana oli Kielen oppimisen virtaukset – Flows of language learning, joka veti paikalle 168 osallistujaa Suomesta ja ulkomailta. Symposiumin järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Niina Lilja. Ensimmäisen päivän plenaariesitelmä, jonka piti Elizabet Lanza (Oslo Universitet), oli yhteinen Nordisco-konferenssin kanssa. Muut AFinLAn syyssymposiumin plenaristit olivat Lourdes Ortega (Georgetown University) sekä Paula Kalaja (Jyväskylän yliopisto). Symposiumin ohjelmaan kuului plenaarien lisäksi myös sektio- ja posteriesitelmiä, työpajoja sekä kollokvioita.