AFinLAn syyssymposium 2016

Tampere
Frans Leivo / Unsplash

Tervetuloa Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuiseen syyssymposiumiin Tampereelle 11.–12.11.2016. Symposiumin teemana on ”Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa”.

Teema kannustaa pohtimaan, mitä tietoisuus kielestä ja kielen käytön konventioista erilaisissa kielenkäyttöympäristöissä merkitsee. 

Millainen on esimerkiksi (moni)kielitietoisuuteen rohkaiseva koulu? 

Millaista kielitietoisuutta tarvitaan työyhteisöissä? Erityisesti pohdittavaksi nousee kielitietoisuuden ja yhteiskunnallisen eriarvoistumiskehityksen suhde. Voiko kielitietoisuuden kasvattaminen toimia eriarvoistumisen vastavoimana? Vai lisääntyykö eriarvoisuus kielitietoisuuden kasvaessa?

Toivomme symposiumin teeman synnyttävän vilkasta keskustelua kielitietoisuudesta ja sen merkityksestä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa ja -ympäristöissä. Toivotamme tervetulleiksi kaikki soveltavan kielitieteen eri osa-alueita käsittelevät esitelmät.

Symposiumin työmuotoja ovat itsenäiset esitelmät, temaattiset kollokviot, PechaKucha-kollokviot ja posterit. Esitelmä- ja kollokvioehdotukset tulee jättää viimeistään 2.9. 2016.

Ohjelmaan kuuluu kolme plenaariesitelmää, joiden kutsuttuina puhujina ovat

Professori Christine Hélot (Université de Strasbourg, Ranska)

Professori Steven Thorne (Portland State University, USA)

Erityisasiantuntija Ulla Tiililä (Kotimaisten kielten keskus)

Torstaina 10.11., päivää ennen varsinaista symposiumia, järjestämme kaksi kaikille avointa työpajaa, joiden vetäjinä ovat plenaristit Christine Hélot ja Steven Thorne.

Katso lisätietoja symposiumin verkkosivuilta: 

http://www.uta.fi/ltl/plural/afinla2016/suomeksi/index.html

Tervetuloa Tampereelle!

Järjestelytoimikunta: Niina Lilja (pj.), Suvi Honkanen, Marja Kivilehto, Sirkku Latomaa, Emilia Luukka, Olga Nenonen ja Laura Pihkala-Posti.

Voit lähettää postia järjestäjille osoitteeseen      .