Afinlandia 2017: FM Minttu Laineen työn tiivistelmä

Liikkuvassa tilanteessa tulkin vuorovaikutustaidoilla on väliä

Viittomakielentulkkauksessa tulkin ja viittovan asiakkaan välisellä katsekontaktilla on ratkaiseva merkitys tulkatun viestin saavutettavuudelle ja välittymiselle. Kaikissa tulkatuissa tilanteissa osallistujat eivät kuitenkaan ole paikoillaan, mikä asettaa haasteen katsekontaktin ylläpitämiselle. Tutkielmassani selvitin, miten viittomakielentulkki välittää vuorovaikutusta asioimistilanteessa, jossa osallistujat ovat liikkeessä.

Jyväskylän yliopistossa suorittamassani soveltavan kielitieteen pro gradu -tutkielmassa tarkastelin tulkin toimintaa ja osallistujien välistä yhteistyötä lastenneuvolassa tapahtuvan määräaikaiskäynnin aikana.

Aineiston muodostivat yhden neuvolakäynnin eri vaiheisiin sisältyvät siirtymätilanteet, joiden yhteiskesto oli n. 12 minuuttia. Niiden aikana osallistujat siirtyvät huoneesta toiseen tai ryhmittyvät uuteen muodostelmaan esimerkiksi lasten punnitusta tai rokotteen antamista varten.

Kun osallistujat liikkuvat, katsekontaktin jatkuva ylläpitäminen ei onnistu. Niinpä osana viittomakielisen henkilön ja tulkin välistä yhteistyötä tulkki säätelee vuorovaikutusta eri keinoin. Yksityiskohtaisessa analyysissä keskityin osallistujien kielelliseen ja keholliseen toimintaan suhteessa tilan fyysisiin puitteisiin ja tilanteen toiminnalliseen kontekstiin.

Siirtymätilanteiden aikana tulkki pyrki sijoittumaan paikkaan, jossa viittomakielisen oli mahdollista nähdä tilanteen kaikki osallistujat. Sijoittumisen ohella tulkki hyödynsi vastaanottajan katseen linjaa ja käytti viittomakieliselle vuorovaikutukselle tyypillisiä huomionherättämisen keinoja. Tämän lisäksi tulkki ajoitti viittomistaan suhteessa muuhun toimintaan ja muunteli viittomista niin, että viestintä oli tehokasta toiminnankin lomassa.

Aiemmissa katsauksissa viittomakielentulkkaukseen on todettu, että liiketilanteessa tulkkaaminen on haastavaa. Tutkimuksessani totesin, että viittomakielentulkkaus onnistuu myös liiketilanteessa silloin, kun tulkki hallitsee hyvin viittomakielisen keskustelun normit ja osaa osaltaan luoda visuaalisesti toimivan vuorovaikutustilan.

Tutkielman tulokset ovat hyödynnettävissä viittomakielen tulkkien perus- ja jatkokoulutuksessa.

 

Minttu Laine:

Viittomakielentulkin katsekontakti asioimistulkkauksen siirtymätilanteissa: multimodaalinen näkökulma. Pro gradu -tutkielma. Soveltava kielitiede. Jyväskylän yliopisto. 2016.

LINKKI:

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/51493

YHTEYSTIEDOT:

minttu.laine(ät)jyu.fi