Afinlandia-hakujuliste 2014

ASSOCIATION FINLANDAISE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA r.y.

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f.

 

AFINLANDIA-PALKINTO 2014

 

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää jälleen vuosittaisen soveltavan kielentutkimuksen maisterintutkielmapalkinnon ansiokkaasta akateemisen vuoden (elokuu 2013 – heinäkuu 2014) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalta tehdystä opinnäytetyöstä. AFinLA ry. kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä laitoksia asettamaan ehdokkaita palkinnon saajaksi. Viime vuonna tämän palkinnon sai Sanni Koskela Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselta pro gradu -työstään ”Työhakemus tekstilajina”. Väitöskirjapalkinnon sai Elina Tapio Oulun yliopistoon tekemästään väitöskirjasta ”A Nexus Analysis of English in the Everyday Life of FinSL Signers: A Multimodal View on Interaction”. Väitöskirjapalkinto jaetaan kolmen vuoden välein. Lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnon jakamisesta on saatavissa osoitteessa: http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot. Viime vuoden palkitut saivat paljon myönteistä mediajulkisuutta.

Tarkoituksena on nyt löytää hyvin tehty maisterintutkielma miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kääntäminen, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssien tutkimus jne.). Palkinnon suuruus on 300 euroa. Tällä symbolisella summalla AFinLA ry. haluaa sekä palkita opiskelijaa että kannustaa alasta kiinnostuneita soveltavan kielentutkimuksen jatko-opiskelun pariin. Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja samalla esimerkiksi

  • yhteiskunnallisesti relevantti
  • ajankohtainen
  • innovatiivinen
  • uutta tutkimusaluetta kartoittava

Pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf-muodossa (voi olla myös skannattuna) (1) ehdottamanne työn abstraktin, (2) työstä annetun lausunnon, (3) ehdottajan perustelut sille, miksi työ ansaitsee tulla palkituksi. Nimetkää tiedostot työn tekijän sukunimen mukaan muodossa sukunimi_2014_abstrakti, sukunimi_2014_lausunto ja sukunimi_2014_perustelut. Opinnäytetyön tekijän yhteystiedot ja opinnäytetyön mahdollinen verkko-osoite on tärkeää mainita sähköpostissa. Afinlandia-koordinaattori Maria Eronen kuittaa sähköpostitse ehdotuksen vastaanotetuksi. Pyydämme työn tulosteena vain tarvittaessa.

Pyydämme ehdotuksenne viimeistään perjantaina 19.9.2014 osoitteeseen:

maria.eronen(at)uva.fi

tai vaihtoehtoisesti: Maria Eronen, Vaasan yliopisto, Viestintätieteet

PL 700, 65101 Vaasa

AFinLA ry:n hallitus valitsee palkittavan työn ehdokkaiden joukosta. Valinta julkistetaan 14.–15.11.2014. järjestettävässä AFinLAn syyssymposiumissa Jyväskylässä, jonne palkinnon saaja myös kutsutaan esittelemään työtään lyhyesti.

Toivomme runsaasti ehdokkaita!