Afinlandia-hakujuliste 2015

ASSOCIATION FINLANDAISE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA r.y.

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f.

 

AFINLANDIA-PALKINTO 2015

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää jälleen vuosittaisen soveltavan kielentutkimuksen maisterintutkielmapalkinnon ansiokkaasta akateemisen vuoden (elokuu 2014 – heinäkuu 2015) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalta tehdystä opinnäytetyöstä. AFinLA ry. kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä laitoksia asettamaan ehdokkaita palkinnon saajaksi. Viime vuonna tämän palkinnon sai Elina Vitikka Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineesta pro gradu -työstään Vihapuhetta vai ei? Reseptioanalyysia vihapuheen kielestä ja kontekstista.

Tarkoituksena on nyt löytää hyvin tehty maisterintutkielma miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kääntäminen, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssien tutkimus jne.). Palkinnon suuruus on 300 euroa. Tällä symbolisella summalla AFinLA ry. haluaa sekä palkita opiskelijaa että kannustaa alasta kiinnostuneita soveltavan kielentutkimuksen jatko-opiskelun pariin. Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja samalla esimerkiksi

  • yhteiskunnallisesti relevantti
  • ajankohtainen
  • innovatiivinen
  • uutta tutkimusaluetta kartoittava

Pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf-muodossa (voi olla myös skannattuna) (1) ehdottamanne työn abstraktin, (2) työstä annetun lausunnon, (3) ehdottajan perustelut sille, miksi työ ansaitsee tulla palkituksi. Nimetkää tiedostot työn tekijän sukunimen mukaan muodossa sukunimi_2015_abstrakti, sukunimi_2015_lausunto ja sukunimi_2015_perustelut. Opinnäytetyön tekijän yhteystiedot ja opinnäytetyön mahdollinen verkko-osoite on tärkeää mainita sähköpostissa. Afinlandia-koordinaattori Maria Eronen kuittaa sähköpostitse ehdotuksen vastaanotetuksi. Pyydämme työn tulosteena vain tarvittaessa.

Pyydämme ehdotuksenne viimeistään perjantaina 18.9.2015 osoitteeseen:

maria.eronen[ät]uva.fi

tai vaihtoehtoisesti: Maria Eronen, Vaasan yliopisto, Viestintätieteet, PL 700, 65101 Vaasa

AFinLA ry:n hallitus valitsee palkittavan työn ehdokkaiden joukosta. Valinta julkistetaan 13.–14.11.2015 järjestettävässä AFinLAn syyssymposiumissa Helsingissä, jonne palkinnon saaja myös kutsutaan esittelemään työtään lyhyesti.

Toivomme runsaasti hakemuksia!