Afinlandia-hakujulistus 2017

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää jälleen vuosittaisen soveltavan kielentutkimuksen maisteritutkielmapalkinnon akateemisen vuoden (elokuu 2016 – heinäkuu 2017) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalta tehdystä ansiokkaasta opinnäytetyöstä. AFinLA ry. kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajaksi.

Viime vuonna tämän palkinnon sai Kirsi Leskinen (Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2016) pro gradu-työstään ”Vapaaehtoiset suomen kielen oppimista tukemassa”. Väitöskirjapalkinnon sai Heini Lehtonen (Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2015) väitöskirjastaan ”Tyylitellen: Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä”. Jatkotutkintopalkinto jaetaan kolmen vuoden välein. Lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnon jakamisesta on saatavissa osoitteessa: http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot.

Tarkoituksena on nyt löytää palkittavaksi korkeatasoinen maisterinopinnäytetyö, joka voi olla miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kielitaidon arviointi, kääntäminen, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssien tutkimus jne.). Palkinnon suuruus on 300 euroa. Tällä symbolisella summalla AFinLA ry. haluaa sekä palkita opiskelijaa että kannustaa alasta kiinnostuneita soveltavan kielentutkimuksen jatko-opiskeluun pariin. Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja esimerkiksi

* yhteiskunnallisesti relevantti
* ajankohtainen
* innovatiivinen
* uutta tutkimusaluetta kartoittava.

Pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf-muodossa (voi olla myös skannattuna)
(1) ehdottamanne työn abstraktin
(2) työstä annetun lausunnon ja
(3) ehdottajan perustelut sille, miksi työ ansaitsee tulla palkituksi.

Sähköpostin otsikko: Afinlandia MA 2017, ehdotus

Nimetkää tiedostot muodossa:
tekijänsukunimi_etunimi_MA17_abstrakti,
tekijänsukunimi_etunimi_MA17_lausunto ja
tekijänsukunimi_etunimi_MA17_perustelut.

Opinnäytetyön otsikko, tekijän yhteystiedot ja opinnäytetyön mahdollinen verkko-osoite on tärkeää mainita sähköpostissa. Pyydämme työn tulosteena vain tarvittaessa. Jos lähetätte ehdotuksen paperipostissa, pyydämme lähettämään viestin Afinlandia-koordinaattorille Signe-Anita Lindgrénille erikseen myös sähköpostitse (afinlandia@abo.fi). Signe-Anita kuittaa kaikki ehdotukset vastaanotetuiksi sähköpostitse.

Pyydämme ehdotuksenne viimeistään tiistaihin 5.9.2017 mennessä osoitteeseen:

     

Tai vaihtoehtoisesti:

Signe-Anita Lindgrén/Afinlandia
Kielikeskus
Aalto yliopisto
PL 11130
FI-00076 Aalto

AFinLA ry:n hallitus valitsee palkittavan työn ehdokkaiden joukosta. Valinta julkistetaan 10.−11.11.2017 Turussa järjestettävässä AFinLAn syyssymposiumissa, jonne palkinnon saaja myös kutsutaan esittelemään työtään lyhyesti.

Toivomme runsaasti hakemuksia!