Afinlandia-hakujulistus 2018

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää jälleen vuosittaisen soveltavan kielentutkimuksen maisterintutkielmapalkinnon akateemisen vuoden (elokuu 2017 – heinäkuu 2018) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalta tehdystä ansiokkaasta opinnäytetyöstä. AFinLA ry. kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajaksi.

Viime vuonna tämän palkinnon sai Minttu Laine (Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, soveltava kielitiede, 2016) pro gradu-työstään ”Viittomakielentulkin katsekontakti asioimistulkkauksen siirtymätilanteissa: multimodaalinen näkökulma”. Jatkotutkintopalkinto jaetaan ainoastaan kolmen vuoden välein. Lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnon jakamisesta on saatavissa osoitteessa: http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot.

Tarkoituksena on nyt löytää palkittavaksi korkeatasoinen maisterinopinnäytetyö, joka voi olla miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kielitaidon arviointi, kääntäminen, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssien tutkimus jne.). Palkinnon suuruus on 300 euroa. Tällä symbolisella summalla AFinLA ry. haluaa sekä palkita opiskelijaa että kannustaa alasta kiinnostuneita soveltavan kielentutkimuksen jatko-opiskeluun pariin. Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja esimerkiksi

  • yhteiskunnallisesti relevantti
  • ajankohtainen
  • innovatiivinen
  • uutta tutkimusaluetta kartoittava.

 

Pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf-muodossa (voi olla myös skannattuna)

  1. ehdottamanne työn abstraktin
  2. työstä annetun lausunnon ja
  3. ehdottajan perustelut sille, miksi työ ansaitsee tulla palkituksi.

Sähköpostin otsikko: Afinlandia MA 2018, ehdotus

Nimetkää tiedostot muodossa:

tekijänsukunimi_etunimi_MA18_abstrakti, tekijänsukunimi_etunimi_MA18_lausunto ja tekijänsukunimi_etunimi_MA18_perustelut.

Opinnäytetyön otsikko, tekijän yhteystiedot ja opinnäytetyön mahdollinen verkko-osoite on tärkeää mainita sähköpostissa. Pyydämme työn tulosteena vain tarvittaessa. Jos lähetätte ehdotuksen paperipostissa, pyydämme lähettämään viestin Afinlandia-koordinaattorille Signe-Anita Lindgrénille erikseen myös sähköpostitse (afinlandia@abo.fi). Signe-Anita kuittaa kaikki ehdotukset vastaanotetuiksi sähköpostitse.

Pyydämme ehdotuksenne viimeistään torstaihin 6.9.2018 mennessä osoitteeseen:

     

Tai vaihtoehtoisesti:

Signe-Anita Lindgrén/Afinlandia Kielikeskus

Aalto yliopisto PL 11130

FI-00076 Aalto

AFinLA ry:n hallitus valitsee palkittavan työn ehdokkaiden joukosta. Valinta julkistetaan 9.−10.11.2018 Joensuussa järjestettävässä AFinLAn syyssymposiumissa, jonne palkinnon saaja myös kutsutaan esittelemään työtään lyhyesti.

Toivomme runsaasti hakemuksia!