Afinlandia-hakujulistus 2019

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon kahdessa eri sarjassa. AFinLA kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajiksi.

Maisteritutkintosarjan Afinlandia-palkinto myönnetään tämän akateemisen vuoden (hyväksytty aikavälillä elokuu 2018 – heinäkuu 2019) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalla tehdystä ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta. Viime vuonna palkinnon sai Sini Souru (Tampereen yliopisto, pohjoismaisten kielten maisteriohjelma) tutkielmastaan ”Att lära sig svenska eller att bli undervisad i språket? Sjätteklassares och lärares uppfattningar om aktörskap i svenskinlärningen” (ks. tiedote).

Tänä vuonna jaetaan myös Afinlandia-palkinto Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalla tehdystä ansiokkaasta väitöskirjasta (hyväksytty aikavälillä elokuu 2016 – heinäkuu 2019). Väitöskirjasarjassa palkinto jaetaan kolmen vuoden välein. Viimeksi (2016) palkinnon sai Heini Lehtonen Helsingin yliopistosta (suomen kieli) väitöskirjastaan ”Tyylitellen: Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä” (ks. tiedote).

Lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnon jakamisesta on saatavissa osoitteessa: http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot.

Tarkoituksena on löytää palkittavaksi molemmissa sarjoissa korkeatasoinen tutkielma, joka voi olla miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kielitaidon arviointi, kääntäminen ja tulkkaus, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssintutkimus jne.).  Maisteritutkinnon palkinnon suuruus on 300 euroa. Tällä symbolisella summalla AFinLA ry. haluaa sekä palkita opiskelijan että kannustaa alasta kiinnostuneita soveltavan kielentutkimuksen jatko-opiskeluun. Väitöskirjasarjassa palkinto on 500 euroa. Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja esimerkiksi

* yhteiskunnallisesti relevantti
* ajankohtainen
* innovatiivinen
* uutta tutkimusaluetta kartoittava.

Pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf-muodossa (voi olla myös skannattuna) 
1. ehdottamanne työn abstraktin 
2. työstä annetun lausunnon ja 
3. ehdottajan perustelut sille, miksi työ ansaitsee tulla palkituksi.

Maisteritutkintopalkintoa tavoittelevien opinnäytteiden tiedostot nimetään seuraavasti: 
tekijänsukunimi_etunimi_MA19_abstrakti, 
tekijänsukunimi_etunimi_MA19_lausunto ja 
tekijänsukunimi_etunimi_MA19_perustelut. 

Väitöskirjasarjassa arvioitaviin töihin liitettävät tiedostot nimetään samalla periaatteella, mutta MA-tunniste vaihdetaan PhD-tunnisteeksi: 
tekijänsukunimi_etunimi_PhD19_abstrakti, 
tekijänsukunimi_etunimi_PhD19_lausunto ja 
tekijänsukunimi_etunimi_PhD19_perustelut. 

Opinnäytetyön tekijän yhteystiedot ja opinnäytetyön mahdollinen verkko-osoite on tärkeää mainita sähköpostissa. Pyydämme työn tulosteena vain tarvittaessa. 

Pyydämme ehdotukset perjantaihin 6.9.2019 mennessä osoitteeseen: 

lotta.lehti(ät)helsinki.fi

AFinLA ry:n hallitus valitsee palkittavat työt ehdokkaiden joukosta. Valinnat julkistetaan 15.−16.11.2019 Oulussa järjestettävässä AFinLAn syyssymposiumissa, jonne palkintojen saajat myös kutsutaan esittelemään työtään lyhyesti. 

Toivomme runsaasti hakemuksia!