Afinlandia-hakujulistus 2020

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon maisterisarjassa. AFinLA kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajaksi.

Afinlandia-palkinto myönnetään tämän akateemisen vuoden (hyväksytty aikavälillä elokuu 2019 – heinäkuu 2020) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalla tehdystä ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta. Viime vuonna palkinnon sai Hoa Nguyen (Jyväskylän yliopisto) tutkielmastaan ”Language shaming practices on YouTube: Ideologies of English in Vietnam”. Lisäksi AFinLA jakoi kaksi kunniamainintaa ansiokkaille pro gradu -töille: Maija Korhonen (Helsingin yliopisto): ”Moniäänistävää ja uudelleen muotoilevaa puhetta rodusta ja sukupuolesta” sekä Tuomas Hartikainen (Jyväskylän yliopisto): ”Processing of English Articles and the Idiom Principle: A Re-examination of the Phraseological Perspective”.

Lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnon jakamisesta on saatavissa osoitteessa: http://www.afinla.fi/fi/afinlandia-palkinnot.

Tarkoituksena on löytää palkittavaksi korkeatasoinen tutkielma, joka voi olla miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kielitaidon arviointi, kääntäminen ja tulkkaus, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssintutkimus jne.).  Palkinnon suuruus on 300 euroa. Tällä symbolisella summalla AFinLA ry. haluaa sekä palkita opiskelijan että kannustaa alasta kiinnostuneita soveltavan kielentutkimuksen jatko-opiskeluun. Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja esimerkiksi

  •      yhteiskunnallisesti relevantti
  •      ajankohtainen
  •      innovatiivinen
  •      uutta tutkimusaluetta kartoittava.
     

Pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf-muodossa (voi olla myös skannattuna)

(1)  täytetyn ehdotuslomakkeen ja

(2)  työstä annetun lausunnon.
 

Palkintoa tavoittelevien opinnäytteiden tiedostot nimetään seuraavasti:

tekijänsukunimi_etunimi_MA20_ehdotuslomake ja

tekijänsukunimi_etunimi_MA20_lausunto.

AFinLA ry:n hallitus valitsee palkittavan työn ehdokkaiden joukosta. Valinta julkistetaan marraskuussa AFinLAn vuosikokouksen yhteydessä. Lisätietoja vuosikokouksesta on tulossa pian AFinLAn verkkosivulle. 

Pyydämme ehdotukset perjantaihin 4.9.2020 mennessä osoitteeseen:

     

Toivomme runsaasti hakemuksia!